DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Friday, February 9, 2018
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)
By Montawan @ 5:05 PM :: 0 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union ...
Read More..
Friday, February 9, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)
By Montawan @ 9:34 AM :: 1 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
Read More..
Tuesday, February 6, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan @ 6:32 AM :: 3 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิ...
Read More..
Thursday, February 1, 2018
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา
By Montawan @ 4:07 PM :: 3 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทาง...
Read More..
Thursday, January 25, 2018
งาน Jewelry Season ครั้งที่ 24 "อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย"
By Montawan @ 4:32 PM :: 2 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 24 “อสุราสินทร์สยาม สง่างามเครื่องประดับไทย” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพัน...
Read More..
Page 1 of 24First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 March 2016

โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ "โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6" ในระหว่างวันท...
01 March 2016

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนำเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips and Techniques

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยา...
23 February 2016

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส (อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปแด่ "รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส" (อดีตรองคณบดีฝ่ายว...
18 February 2016

แจ้งดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 10,19 คณะวิทยาศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.

ด้วย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้ง “ดับกระแสไฟฟ้า บริเวณอาคาร 10, 19 คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ระ...
18 February 2016

ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย แล...
RSS
First19202122232425262728Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015