DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, October 4, 2016
อาจารย์จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล (อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และผู้ก่อตั้งกองทุนไซย้ง ลิ้มทองกุล) ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 6:55 AM :: 61 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "อาจารย์จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล" (อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิท...
Read More..
Monday, September 19, 2016
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
By Montawan @ 8:07 AM :: 154 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม (อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ผู้ช่วยศ...
Read More..
Friday, September 16, 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
By Montawan @ 10:19 AM :: 105 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...
Read More..
Monday, September 12, 2016
การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี
By Montawan @ 7:50 AM :: 55 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง "การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมี...
Read More..
Friday, September 9, 2016
นายวิศาล วงษ์งาม ถึงแก่กรรม ((อดีต) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์)
By Montawan @ 2:32 PM :: 59 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "นายวิศาล วงษ์งาม (อดีต) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ได้เสียชีวิตด้วยโร...
Read More..
Page 17 of 27First   Previous   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 May 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทริ...
16 May 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร...
04 May 2018

งาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรักน้องพี่วิทยา"

ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมงาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรัก...
23 April 2018

โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560" ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 17....
18 April 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning in STEM Education

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร : กา...
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015