DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Thursday, September 8, 2016
บิดาของอาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ คณะวิทยาศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 8:24 AM :: 44 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ด้วย คุณพ่อประสงค์ สุกรินทร์ ถึงแก่กรรม (บิดาของ อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดั...
Read More..
Tuesday, September 6, 2016
การบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
By Montawan @ 4:44 PM :: 133 Views :: 0 Comments :: Article Rating
[การบรรยายสาขาฟิสิกส์] THEPA@SWU หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว) ขอเชิญ คณาจา...
Read More..
Monday, September 5, 2016
ClinicChemistry เกมเพื่อการศึกษาทางเคมีคลินิค โดยนิสิต มศว
By Montawan @ 12:36 PM :: 129 Views :: 0 Comments :: Article Rating
#ClinicChemistry เกมแบบ Serious Game เพื่อการศึกษาทางเคมีคลินิก สำหรับนักเทคนิคการแพทย์เกมแรกของโลก ผลงานจากความร่วมมือของนิสิตปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยากา...
Read More..
Thursday, August 4, 2016
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
By Montawan @ 8:30 AM :: 49 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศา...
Read More..
Monday, July 25, 2016
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
By Montawan @ 7:59 AM :: 63 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ด้วยสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด "โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎา...
Read More..
Page 15 of 24First   Previous   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 February 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union ...
07 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
05 February 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิ...
01 February 2018

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา

เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทาง...
01 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีท...
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015